Slovak language test

time
Slamka
háčik
čas
1 out of 100
year
obuv
rok
výklenok
2 out of 100
people
obraz
ľudia
psi
3 out of 100
way
cesta
poštová schránka
vyváženie
4 out of 100
day
dňom
spojenie
rozhodnutie
5 out of 100
man
muž
ocko
lampa
6 out of 100
thing
koľajnica
šťava
vec
7 out of 100
woman
vec
žena
doplnok
8 out of 100
life
stupeň
trest
život
9 out of 100
child
obri
dieťaťa
víno
10 out of 100
world
farba
chuť
svet
11 out of 100
school
obojok
škola
lístok
12 out of 100
state
duch
štát
ray
13 out of 100
family
rodina
piesok
piť
14 out of 100
student
študent
semienko
šach
15 out of 100
group
skupina
úrok
olej
16 out of 100
country
deťom
môcť
krajina
17 out of 100
problem
divízia
problém
vlna
18 out of 100
hand
diera
rúra
ruka
19 out of 100
part
variť
časť
trón
20 out of 100
place
skúška
doska
miesto
21 out of 100
case
pomaranče
puzdro
prechádzka
22 out of 100
week
rýľ
týždeň
pestovať
23 out of 100
company
spoločnosť
bod
krv
24 out of 100
system
systém
príklad
pes
25 out of 100
program
program
príručka
ústa
26 out of 100
question
Brada
smrť
otázka
27 out of 100
work
písanie
práca
stádo
28 out of 100
government
vankúš
muž
vláda
29 out of 100
number
ľutovať
číslo
pavúky
30 out of 100
night
zubná pasta
chvieť sa
v noci
31 out of 100
point
severný
bod
sranda
32 out of 100
home
slúžka
Domov
poistenie
33 out of 100
water
voda
starostlivosť
sklo
34 out of 100
room
miestnosť
pastelka
doplnok
35 out of 100
mother
matka
príklad
uzáver
36 out of 100
area
konať
lyžica
oblasť
37 out of 100
money
dôvod
peniaze
variť
38 out of 100
story
hárok
mačiatka
príbeh
39 out of 100
fact
koruna
skutočnosť
bicykle
40 out of 100
month
hranica
veľkosť
mesiac
41 out of 100
lot
búrka
šupnúť
koláč
42 out of 100
right
kura
správny
postieľka
43 out of 100
study
študovať
vrchol
medveď
44 out of 100
book
kniha
baby
požiadavka
45 out of 100
eye
oku
hlava
letún
46 out of 100
job
sranda
drôt
zamestnanie
47 out of 100
word
zemetrasenie
svorka
zavádzať
48 out of 100
business
výučba
tlačiť
podnik
49 out of 100
issue
úsmev
problém
hadica
50 out of 100
side
bozk
územie
bok
51 out of 100
kind
kalkulačka
milý
brat
52 out of 100
head
príčina
hlava
ružový
53 out of 100
house
dom
med
nakupovať
54 out of 100
service
služba
zlato
berry
55 out of 100
friend
priateľ
ucho
diskusia
56 out of 100
father
úver
sóda
otec
57 out of 100
power
ropucha
moc
argument
58 out of 100
hour
rozloženie
smer
hodina
59 out of 100
game
koleso
hra
príklad
60 out of 100
line
divízia
záznam
riadok
61 out of 100
end
voda
koniec
gitara
62 out of 100
member
sestry
člen
ružový
63 out of 100
law
právo
rozsah
tlačidlo
64 out of 100
car
auto
tráva
padací
65 out of 100
city
mesto
svah
brat
66 out of 100
community
Most
reklama
spoločenstvo
67 out of 100
name
hmyz
názov
prekvapenie
68 out of 100
president
mačiatka
pohovka
prezident
69 out of 100
team
sem
tím
zinok
70 out of 100
minute
jedlo
umyť
minútu
71 out of 100
idea
skúška
nápad
výlet
72 out of 100
kid
kúpať sa
dieťa
veda
73 out of 100
body
telo
kontrola
pero
74 out of 100
information
informácie
zeler
narodeniny
75 out of 100
back
späť
semienko
hovädzí dobytok
76 out of 100
parent
popoludnie
bicykle
rodič
77 out of 100
face
týždeň
tvár
vzdialenosť
78 out of 100
others
zoologická záhrada
fang
iní
79 out of 100
level
šanca
úroveň
časť
80 out of 100
office
starostlivosť
rezivo
kancelária
81 out of 100
door
bok
dverí
kráľovná
82 out of 100
health
domáce zvieratá
zdravie
víno
83 out of 100
person
osoba
zubná pasta
poradenstvo
84 out of 100
art
umenie
desetník
kanvica
85 out of 100
war
vojna
činnosť
Jazyk
86 out of 100
history
tréner
svorka
história
87 out of 100
party
koláče
strana
znalosť
88 out of 100
result
sneh
vlajka
výsledok
89 out of 100
change
tlačiť
zmena
desetník
90 out of 100
morning
podstata
prášok
ranný
91 out of 100
reason
klub
dôvod
svorka
92 out of 100
research
zubná pasta
výskum
kurčatá
93 out of 100
girl
dievča
daň
aritmetika
94 out of 100
guy
chlap
trasa
žena
95 out of 100
moment
moment
znamenie
liečba
96 out of 100
air
prístav
sveter
vzduch
97 out of 100
teacher
sestry
učiteľ
olej
98 out of 100
force
dievča
ostrov
silový
99 out of 100
education
účinok
vzdelanie
návrh
100 out of 100

Correct

Wrong

Next

time
čas
year
rok
people
ľudia
way
cesta
day
dňom
man
muž
thing
vec
woman
žena
life
život
child
dieťaťa
world
svet
school
škola
state
štát
family
rodina
student
študent
group
skupina
country
krajina
problem
problém
hand
ruka
part
časť
place
miesto
case
puzdro
week
týždeň
company
spoločnosť
system
systém
program
program
question
otázka
work
práca
government
vláda
number
číslo
night
v noci
point
bod
home
Domov
water
voda
room
miestnosť
mother
matka
area
oblasť
money
peniaze
story
príbeh
fact
skutočnosť
month
mesiac
lot
šupnúť
right
správny
study
študovať
book
kniha
eye
oku
job
zamestnanie
word
svorka
business
podnik
issue
problém
side
bok
kind
milý
head
hlava
house
dom
service
služba
friend
priateľ
father
otec
power
moc
hour
hodina
game
hra
line
riadok
end
koniec
member
člen
law
právo
car
auto
city
mesto
community
spoločenstvo
name
názov
president
prezident
team
tím
minute
minútu
idea
nápad
kid
dieťa
body
telo
information
informácie
back
späť
parent
rodič
face
tvár
others
iní
level
úroveň
office
kancelária
door
dverí
health
zdravie
person
osoba
art
umenie
war
vojna
history
história
party
strana
result
výsledok
change
zmena
morning
ranný
reason
dôvod
research
výskum
girl
dievča
guy
chlap
moment
moment
air
vzduch
teacher
učiteľ
force
silový
education
vzdelanie

You have to learn these words

Show

Excellent, all correct!

OK

Take the exam in another language!

OK

Additional learning resources

﹤ Back to the language page