Most common Serbian words

This is a list of the 1,000 most popular and commonly used Serbian words.

NumberSerbianin English
1пунfull
2хиллhill
3лошаpoor
4атat
5рубrub
6Трацкtrack
7гласноloud
8хеарhear
9деветnine
10Дирецтdirect
11неопходноnecessary
12Цопиcopy
13Цирцлеcircle
14елементelement
15ништаnothing
16одузмитеsubtract
17магнетmagnet
18рамеshoulder
19носеcarry
20јојher
21Дривеdrive
22низакlow
23Курсcourse
24изградитиbuild
25страигхтstraight
26гаhim
27недељаweek
28Матцхmatch
29карактерcharacter
30суwere
31графиконchart
32позицијаposition
33погрешноwrong
34ваиway
35Довољноenough
36количникquotient
37Решењеsolution
38аутоcar
39дропdrop
40вратаdoor
41цоверcover
42јеis
43шећерsugar
44ставparagraph
45Понудаoffer
46дозволиallow
47тимteam
48пријатељfriend
49Хелдheld
50Лакеlake
51странаside
52Валлеиvalley
53Цареcare
54имthem
55дебелаthick
56требаshould
57посматратиobserve
58Белаwhite
59хвалаthank
60ратwar
61Енгинеengine
62доto
63драгоglad
64експериментexperiment
65Ареаarea
66вештинаskill
67Хорсеhorse
68бокbox
69размотритиconsider
70супстанцаsubstance
71организоватиarrange
72Батbat
73Сетset
74Фаирfair
75силверsilver
76Еиеeye
77Иардyard
78призорsight
79источноeast
80Еггegg
81Цхангеchange
82вољаwill
83касноlate
84шансаchance
85топtop
86наставитиcontinue
87Металmetal
88сопствениown
89топлотеheat
90Мелодиmelody
91Разговорtalk
92јестеdid
93Камионtruck
94букаnoise
95осамeight
96Гунgun
97светworld
98коначниfinal
99дајеgive
100спеллspell
101Суммерsummer
102Идејаidea
103партpart
104страхfear
105Олдold
106мадаthough
107идиgo
108населитиpopulate
109акоif
110станflat
111Гамеgame
112комадpiece
113књигаbook
114имаhas
115Паттернpattern
116боттомbottom
117оделоsuit
118познатиfamous
119једанone
120малоfew
121прикупљаcollect
122Гарденgarden
123јединицаunit
124подићиraise
125ондаthen
126суare
127ицеice
128линијаline
129публикаcrowd
130зависеdepend
131суфиксsuffix
132Постpost
133силаforce
134мајорmajor
135летlet
136Продуцтproduct
137Проблемproblem
138Схоутshout
139Васхwash
140сwith
141Законact
142Посебанseparate
143бодиbody
144великаlarge
145тврдњаclaim
146попунитиfill
147микmix
148изнадabove
149Индустријаindustry
150праксаpractice
151упоредитиcompare
152изгледаlook
153изненађењеsurprise
154Генералgeneral
155Поинтpoint
156оригиналoriginal
157дравdraw
158путroad
159Ноno
160Истоsame
161месниmeat
162објекатobject
163научитиlearn
164Моунтаинmountain
165дистантdistant
166тачанexact
167напредforward
168присутнаpresent
169Блоцкblock
170крајend
171тонеtone
172Елецтрицelectric
173биоwas
174огроманhuge
175Сликаfigure
176Цоунтриcountry
177Сунsun
178Спотspot
179тешкоdifficult
180стањуable
181пагеpage
182Лигхтlight
183песмаpoem
184фракцијаfraction
185Женаwoman
186измеђуbetween
187останиstay
188фаворизоватиfavor
189одговоритиreply
190Сонгsong
191Суппортsupport
192костbone
193Сцхоолschool
194Ландland
195садаnow
196ударацblow
197мождаperhaps
198Роцкrock
199фолловfollow
200памукcotton
201месецmonth
202близуclose
203прозорwindow
204оon
205седамseven
206уобичајеноusual
207Доублеdouble
208нагибpitch
209бацитиthrow
210нећеwon’t
211ветарwind
212Долларdollar
213вратneck
214молим теplease
215свеall
216јумпjump
217хаљинаdress
218ватцхwatch
219једномonce
220Сеасонseason
221десиhappen
222трошеspend
223браздаcrease
224уљеoil
225Таблеtable
226почелаbegan
227онhe
228супротноopposite
229одредитиdetermine
230сувишеtoo
231Валлwall
232жутyellow
233студентstudent
234редоследorder
235Пропертиproperty
236Ускороsoon
237Мусицmusic
238Боардboard
239рукаhand
240женеwomen
241којаwhich
242дошаоcame
243молекулmolecule
244реадиready
245кадаwhen
246Сеатseat
247гумаtire
248доносеbring
249Ваљдаguess
250неколикоseveral
251Ноонnoon
252Самоonly
253периодperiod
254Времеtime
255травелtravel
256мостmost
257Фигхтfight
258Портport
259машинаmachine
260Питањеquestion
261Анималanimal
262Деатхdeath
263захтевајуrequire
264бегинbegin
265вечеevening
266десертdesert
267инвентinvent
268варирајуvary
269масаmass
270Следећаnext
271шеширhat
272редturn
273известанcertain
274Речникdictionary
275пожуриhurry
276цанcan
277државаstate
278Данцеdance
279гоодgood
280каоas
281причаstory
282пролећеspring
283донеdone
284комплетанcomplete
285Фивеfive
286претраживањеsearch
287капиталcapital
288данday
289одговорanswer
290Називname
291рекаоsaid
292Знаоknew
293изаbehind
294Нашour
295Стонеstone
296овдеhere
297сачуватиsave
298Догdog
299њиховеtheir
300Милеmile
301шумаforest
302Центарcenter
303алиbut
304Тежинаweight
305неdoes
306НАПОМЕНАnote
307схарпsharp
308јошstill
309водиоled
310немојdon’t
311природниnatural
312помножитеmultiply
313реченицаsentence
314девојкаgirl
315Црнаblack
316сендsend
317инструментinstrument
318ловеlove
319Сандsand
320доћиoccur
321именицаnoun
322Природаnature
323потокstream
324упup
325ливеlive
326нитиnor
327водаwater
328сличноsimilar
329Питам сеwonder
330деадdead
331мастиfat
332радеoperate
333обезбедитиprovide
334Посебноparticular
335Цоолcool
336учиteach
337Уместо тогаstead
338Надам сеhope
339заштититиprotect
340Пусхpush
341Временска прогнозаweather
342мустmust
343Стаклоglass
344дваtwo
345купиоbought
346некиsome
347опасностdanger
348мислиthink
349којиwho
350без обзира да лиwhether
351шкољкаshell
352Хотhot
353Одsince
354ознакаmark
355бесanger
356Донеоbrought
357столицаchair
358рунrun
359модеранmodern
360Борнborn
361пишуwrite
362лонгlong
363улицаstreet
364поверpower
365картицаcard
366стрингstring
367Нивоlevel
368белешкаnotice
369комшијаneighbor
370даthat
371Скиsky
372Узрокcause
373добијајуreceive
374литтлеlittle
375Дивисионdivision
376посеpose
377цасеcase
378замислитеimagine
379такоso
380отишаоwent
381битbit
382Искуствоexperience
383Минеmine
384узбуђујуexcite
385ваитwait
386Цатцхcatch
387Сатsat
388додирнутиtouch
389цлимбclimb
390Схореshore
391веомаvery
392убитиkill
393домhome
394Схоеshoe
395Евентevent
396могућеpossible
397спратfloor
398преbefore
399Цлоудcloud
400Преago
401степенdegree
402продајуsell
403Бирдbird
404овоthe
405куартquart
406мирисsmell
407Стретцхstretch
408безбеданsafe
409мајmay
410прекоover
411чудноstrange
412Грандgrand
413кракаspoke
414осећаоfelt
415вероватноprobable
416Роотroot
417Цропcrop
418Процесprocess
419старостage
420тракаband
421Најмањеleast
422Хотhot
423стајаоstood
424путањаpath
425Увекalways
426Планеplane
427направитиmake
428Енемиenemy
429пицтуреpicture
430обликform
431осетитиfeel
432западwest
433смехlaugh
434буиbuy
435Трианглеtriangle
436Вилдwild
437Фиреfire
438Хунтhunt
439леттерletter
440стварthing
441новацmoney
442Оваthis
443лаиlay
444Плаинplain
445таласwave
446људскиhuman
447немsilent
448стандstand
449свакиeach
450овоthese
451дизајнdesign
452канцеларијаoffice
453логlog
454појављујуappear
455Деепdeep
456конопацrope
457Вашyour
458сугеришуsuggest
459војникsoldier
460Изгледаseem
461атомаatom
462Невnew
463бесплатноfree
464користитиuse
465десетten
466носеwear
467каtoward
468Фастfast
469Лицеperson
470скалаscale
471очекујуexpect
472алатtool
473Маинmain
474ониthey
475пољеfield
476меетmeet
477местоplace
478доказатиprove
479Блоодblood
480капетанcaptain
481спацеspace
482Имаоhad
483Целаwhole
484хладноcold
485Банкbank
486чуваkept
487решитиsolve
488Другоother
489пастиfall
490папирpaper
491резултатresult
492сугласникconsonant
493скорscore
494осећањеsense
495широкаbroad
496минутminute
497Сховshow
498Роундround
499садржатиcontain
500фигfig
501Обликshape
502Синглеsingle
503решеsettle
504стижуarrive
505служеserve
506какоhow
507Артart
508његовhis
509мајкаmother
510ухваћенcaught
511илиor
512звездаstar
513богатrich
514Басицbasic
515Свимswim
516сегментsegment
517Правилноproper
518пићеdrink
519облачитиclothe
520илиeither
521учинитиdo
522фацеface
523редrow
524људиpeople
525великиbig
526Трипtrip
527смилеsmile
528Партиparty
529наћиfind
530кампcamp
531земљиштаsoil
532виyou
533точакwheel
534Стартstart
535многиmany
536стаwhat
537Интерестinterest
538Воицеvoice
539Еартхearth
540братbrother
541дрвоtree
542могаоcould
543растиgrow
544беатbeat
545Скуареsquare
546заједноtogether
547лоциратиlocate
548снабдевањеsupply
549Аниany
550носnose
551написаноwritten
552Цхиефchief
553дискутоватиdiscuss
554штампаprint
555самогласникvowel
556осимexcept
557Системsystem
558семеseed
559цоунтcount
560Нигхтnight
561ћеshall
562бригхтbright
563поломиоbroke
564рукаarm
565Слипslip
566Бедbed
567Стеелsteel
568устаmouth
569топлоwarm
570супругаwife
571нумералnumeral
572уплашенafraid
573народnation
574знамknow
575Секцијаsection
576усамљенlone
577јакаstrong
578описатиdescribe
579Траинtrain
580срећанhappy
581Укупноtotal
582Примерexample
583пмam
584соsalt
585доћиcome
586глаголverb
587Правоright
588бројnumber
589посебноespecially
590трећиthird
591Материјалmaterial
592развитиdevelop
593Прессpress
594наплаћујуcharge
595Децаchildren
596правиreal
597проћиpass
598течностliquid
599Сновsnow
600плаиplay
601кукурузcorn
602Јоиjoy
603кажуsay
604такођеalso
605дреамdream
606исправанcorrect
607феедfeed
608доuntil
609Бабиbaby
610трошковиcost
611миwe
612водичguide
613Имамgot
614плуралplural
615кожаskin
616Цоокcook
617дечакboy
618Миссmiss
619дометrange
620гонеgone
621указујуindicate
622Схареshare
623охoh
624миндmind
625напустиоleft
626стоhundred
627звукsound
628Традеtrade
629Беллbell
630Фисхfish
631синson
632Миддлеmiddle
633написаоwrote
634хеартheart
635групаgroup
636татаdad
637Виллагеvillage
638Црвенаred
639векcentury
640онаshe
641Типеtype
642Стицкstick
643биљкаplant
644Винтерwinter
645отацfather
646задржатиkeep
647Виситvisit
648даyes
649помоћhelp
650финоfine
651сасвимquite
652Дивидеdivide
653лажlie
654ћелијаcell
655Кингking
656достићиreach
657цхицкchick
658Разлогreason
659Младиyoung
660Предметsubject
661ударитиhit
662Енергиenergy
663фловflow
664росеrose
665другоelse
666двадесетtwenty
667главаhead
668Цорнерcorner
669пицкpick
670путput
671ониthose
672престатиstop
673близуnear
674сигуранsure
675Цатcat
676једнакequal
677рингring
678Зеленаgreen
679Терминterm
680многоmuch
681менmen
682кисеоникoxygen
683где јеwhere
684далекоfar
685животlife
686узетиtake
687одthan
688меme
689зубиteeth
690млекоmilk
691Иронiron
692Инстантinstant
693врстаkind
694ивицаedge
695мојmy
696вишеmore
697високаhigh
698ЕАРear
699значитиmean
700бојаcolor
701беарbear
702повућиpull
703краваcow
704крозthrough
705Цлеанclean
706Фловерflower
707значилоmeant
708лоптаball
709Брзоquick
710докwhile
711центcent
712листаlist
713специалspecial
714спеакspeak
715Хоусеhouse
716држитеhold
717контролаcontrol
718заједничкиcommon
719икадever
720Породицаfamily
721Ладиlady
722диеdie
723платеpay
724заштоwhy
725цхецкcheck
726сувоdry
727заfor
728вежбаexercise
729бестbest
730створитиcreate
731Савsaw
732инсекатаinsect
733Апплеapple
734Оцеанocean
735требаneed
736Бреакbreak
737приличноpretty
738мерењеmeasure
739гасgas
740довнdown
741расаrace
742условcondition
743прочитајтеread
744вриједностvalue
745златоgold
746ентерenter
747самоjust
748феетfeet
749биby
750моћmight
751иand
752биwould
753невољаtrouble
754Куиетquiet
755рећиtell
756цоннецтconnect
757Дуцкduck
758заузетbusy
759схинеshine
760имајуhave
761Назадback
762отворенopen
763пробајтеtry
764фармfarm
765спороslow
766тежакhard
767колонаcolumn
768битиbe
769певатиsing
770послеafter
771базаbase
772Спеедspeed
773Студијаstudy
774рисеrise
775Кеиkey
776узеоtook
777фунfun
778Радиоradio
779изненаднаsudden
780насus
781уin
782Наукаscience
783Абоутabout
784придружиjoin
785Континентcontinent
786Беаутиbeauty
787Фронтfront
788приличноrather
789каоlike
790сестраsister
791обаboth
792фитfit
793Исландisland
794прстfinger
795Фруитfruit
796детеchild
797Тубеtube
798Температураtemperature
799струјаcurrent
800северnorth
801Градcity
802изfrom
803ролнаroll
804Ластlast
805Селфself
806позивcall
807Боатboat
808флиfly
809еатeat
810дужинаlength
811Цлеарclear
812Софтsoft
813Класаclass
814триthree
815слогsyllable
816Симплеsimple
817листенlisten
818бурнburn
819Фоодfood
820свакиevery
921Мислиоthought
822паирpair
823припремитиprepare
284укључујуinclude
825југsouth
826малаsmall
827репtail
828тржиштеmarket
829листsheet
830греиgray
831крикcry
832Јобjob
833Лангуагеlanguage
834винwin
835водиlead
836регионregion
837материјаmatter
838милионаmillion
839никадnever
840олакшатиease
841Оффoff
842сатhour
843знакsign
844правиTRUE
845противagainst
846Статионstation
847видетиsee
848Опетagain
840Деарdear
850Говорspeech
851човекman
852јошyet
853речword
854Фоотfoot
855Вингwing
856вожњаride
857колонијаcolony
858аддadd
859видеwide
860палаfell
861мањеless
862Планplan
863Моунтmount
864Цоастcoast
865нежанgentle
866Стеамsteam
867капутcoat
868Планетplanet
869валкwalk
870методmethod
871халфhalf
872Тестtest
873морнингmorning
874Правилоrule
875децималdecimal
876хиљадаthousand
877ефектeffect
878ИI
879Схопshop
880чињеницаfact
881шестsix
882седетиsit
883Рекаоtold
884представљајуrepresent
885четириfour
886Цутcut
887Радwork
888родитељparent
889договорdeal
890тренутакmoment
891потезmove
892Мотионmotion
893Стартa
894Бровнbrown
895оставитиleave
896танакthin
897изабратиchoose
898растаоgrew
899Сеаsea
900органorgan
901производеproduce
902изједначавајуequate
903Собаroom
904Воодwood
905тлоground
906напољеout
907раилrail
908добитиget
909чакeven
910жељаwish
911тиниtiny
912Плаваblue
913Виевview
914Хаирhair
915токомduring
916акордchord
917Историјаhistory
918робslave
919Слеепsleep
920подunder
921биоbeen
922онаit
923такваsuch
924Верујемbelieve
925инцхinch
926коракstep
927Цлоцкclock
928одлучујеdecide
929лекарdoctor
930цомпаниcompany
931доброwell
932Раинrain
933кратакshort
934аирair
935одof
936Првоfirst
937Честоoften
938даоgave
939мадеmade
940Рекордrecord
941ранran
942запамтитеremember
943послаоsent
944Картаmap
945хлебbread
946регулишуgovern
947одморrest
948Холеhole
949Другиsecond
950Лифтlift
951жицаwire
952годинеyear
953Изгубиоlost
954фразаphrase
955финисхfinish
956изаберитеselect
957Породицаan
958Мастерmaster
959међуamong
960слажемagree
961раноearly
962Желимwant
963фоундfound
964такоthus
965Градtown
966Законlaw
967гранаbranch
968Фресхfresh
969бољеbetter
970Риверriver
971траваgrass
972Тиеtie
973аскask
974Чуоheard
975Саилsail
976Барbar
977великиgreat
978прошлостpast
979Репеатrepeat
980Симболsymbol
981бадbad
982окупљајуgather
983Величинаsize
984Моонmoon
985тамоthere
986таллtall
987Даркdark
988ногаleg
989цроссcross
990Поундpound
991Стореstore
992тежакheavy
993Сурфацеsurface
994Схипship
995разликујуdiffer
996бојаpaint
997спреадspread
998чијиwhose
999лотlot
1000успехsuccess

Additional learning resources

﹤ Back to the language page