Most common Kazakh words

This is a list of the 1,000 most popular and commonly used Kazakh words.

NumberKazakhin English
1тастауdrop
2арқылыby
3шуnoise
4мұзice
5тамақfood
6орталықcenter
7інжірfig
8құсbird
9капитанcaptain
10мүмкінmay
11байқауobserve
12сұлулықbeauty
13көмектесіңіздерhelp
14тұқымseed
15айқайлауshout
16Сізyou
17банкbank
18лездеinstant
19негізгіbasic
20әкеdad
21градусdegree
22Steadstead
23сіздіңyour
24бақылауcontrol
25пайдалануuse
26жартыhalf
27емес боладыwon’t
28жасайдыdoes
29жорамалguess
30Chickchick
31шаршыsquare
32бұрынago
33қиынdifficult
34Жоғарыдаabove
35жазsummer
36слогsyllable
37тағыelse
38қоюput
39Тоқсанquart
40отfire
41секіруjump
42өлшеуmeasure
43дедіsaid
44өнеркәсіпindustry
45бірone
46мектепschool
47ашуanger
48бастаbegin
49бетface
50сенімдіcertain
51зат есімnoun
52меншікproperty
53минутminute
54үйренуlearn
55жиырмаtwenty
56салуbuild
57нөмірnumber
58кеткенgone
59энергияenergy
60тарихыhistory
61тарапside
62дөңгелекwheel
63туфлиshoe
64таңmorning
65ауа райыweather
66табуfind
67әңгімеtalk
68кемеship
69шынайыTRUE
70дәлexact
71ғасырcentury
72қажетshould
73солleft
74жіберілгенsent
75гидguide
76әзірлеуprepare
77оқиғаevent
78бөлімsection
79ұстауkeep
80өстіgrew
81толқынwave
82дұрысproper
83салыстыруcompare
84қарауconsider
85ағаbrother
86әділfair
87жанасуtouch
88жеңілlight
89базаbase
90рекордrecord
91қоңырbrown
92негеwhy
93жұмыртқаegg
94формаform
95мемлекетstate
96алдыgot
97жоғарыup
98жылқыhorse
99оларthose
100нәрестеbaby
101тіптіeven
102темірiron
103рубrub
104журналlog
105экспериментexperiment
106оғанhim
107қайдаwhere
108үстіненtop
109колоннаcolumn
110тураdirect
111өмірlife
112үшбұрышtriangle
113жерearth
114шашhair
115шөлdesert
116сұрақquestion
117тынышsilent
118тексеруcheck
119әр түрліdiffer
120кіруenter
121қадамpitch
122бастыmain
123айтуspeak
124түпнұсқаoriginal
125болатsteel
126қараңғыdark
127допball
128тазаclean
129шөпgrass
130жобалауdesign
131өнімproduct
132барbar
133сызықline
134AMam
135шеңберcircle
136салмақweight
137секундsecond
138қантsugar
139санnumeral
140тасstone
141төбеhill
142қолдауsupport
143жарғанатbat
144көптегенmany
145осыthis
146өтеvery
147аяқleg
148түбірroot
149көпlot
150кесекpiece
151тоғызnine
152ондықdecimal
153сағатclock
154уақытtime
155мастерmaster
156материалmaterial
157жылyear
158қатеwrong
159жұмсақgentle
160шинаtire
161текonly
162қыртыстардыcrease
163сусынdrink
164төртfour
165толтыруpopulate
166тауmountain
167едіwould
168суықcold
169факторquotient
170күлкіlaugh
171элементelement
172оныңhis
173кесуcut
174орынplace
175күнsun
176шеберлікskill
177атақтыfamous
178аралisland
179басуprint
180ұлыgreat
181әйелдерwomen
182Қазақстан бойынша жүк тасымалдарыcarry
183санауcount
184сынақtest
185көтерілуrise
186жеңілдікease
187таратуspread
188жасадыdid
189миляmile
190өтірікlie
191деtoo
192қатарrow
193олардыңtheir
194ішіндеduring
195соқпақpath
196солthat
197таяқstick
198жетіseven
199ойлапinvent
200оларthey
201таюslip
202алуget
203суwater
204жемfeed
205радиоradio
206болуstay
207есте сақтауremember
208центcent
209құнvalue
210ескертуnote
211ыстықhot
212балықfish
213Grandgrand
214жеткіліктіenough
215талапclaim
216көбейтуmultiply
217балаchild
218палаfell
219ұлboy
220себепcause
221адамman
222кенетsudden
223жақсыwell
224түтікtube
225оныңher
226қорқынышfear
227әнsong
228махаббатlove
229шегеруsubtract
230орындаңызfollow
231бірлікunit
232құрылықcontinent
233дамуdevelop
234отбасыfamily
235массаmass
236бетіsurface
237аккордchord
238планетаplanet
239топgroup
240қосdouble
241етmeat
242біріншіfirst
243кезеңperiod
244туралыof
245ағымдағыcurrent
246жылдамдықspeed
247теңізsea
248сұрgray
249жерground
250суретpicture
251алуreceive
252әкеfather
253ерекшеparticular
254өнімcrop
255әрекетtry
256алғаforward
257екеуі деboth
258теріskin
259ешқашан даnever
260шыныglass
261актact
262айmonth
263қарағандаthan
264станцияstation
265жерland
266оттегіoxygen
267жүзhundred
268болдыwas
269арқылыthrough
270дауыстыvowel
271Rockrock
272ретіндеas
273араsaw
274оларғаthem
275сезімsense
276орналастыруlocate
277мұндаhere
278мәселеmatter
279жаңаnew
280бұлit
281қиыншылықtrouble
282ағашtree
283қуаныштыglad
284өзгерісchange
285спицаspoke
286міндеттіshall
287қазіргі заманғыmodern
288ауыстыруmove
289фактfact
290пальтоcoat
291лақтыруthrow
292үстелtable
293керекmust
294қорапbox
295келдіcame
296қамтидыinclude
297таңдауchoose
298емлеspell
299биdance
300күмісsilver
301қалаcity
302ұстапcaught
303іздеуlook
304үнtone
305анаmother
306есікdoor
307жауапreply
308осыthese
309көшірмеcopy
310атомatom
311қысwinter
312түсcolor
313үмітhope
314белгіsign
315нанbread
316мұхитocean
317тобырcrowd
318теңестіруequate
319деңгейlevel
320сағатhour
321үлкенhuge
322ойthought
323ұзақlong
324ғылымscience
325арасындаbetween
326сенімдіsure
327жеңісwin
328үшінfor
329қолarm
330әдеттегіusual
331биттікbit
332болдыwere
333орынhappen
334қауіпdanger
335шақыруcall
336жұмысwork
337қызығушылықinterest
338алысfar
339ұлтnation
340тіріlive
341үзілісbreak
342пайда болуappear
343көрінуіseem
344төбелесfight
345құныcost
346әсіресеespecially
347жағаshore
348бұрынbefore
349жоқno
350пайдаoccur
351бояуpaint
352барлықall
353болдыbeen
354дискdrive
355жасyoung
356жемісfruit
357RANran
358көптікplural
359киюwear
360кішкентайtiny
361көктемspring
362басқаруgovern
363тыңдауlisten
364ханымlady
365үлкенlarge
366аңшылықhunt
367бізwe
368серуенwalk
369қалыңthick
370қаттыloud
371сынғанbroke
372басhead
373істеуdo
374айтуsay
375баспасөзpress
376саудаtrade
377өрмелеуclimb
378жаңбырrain
379біргеwith
380болуыbe
381Mountmount
382едіcould
383жұмсақsoft
384бақgarden
385бұлтcloud
386гүлflower
387буsteam
388дюймдікinch
389жылауcry
390жүзікring
391біргеtogether
392түнnight
393заңlaw
394ақылmind
395талапrequire
396қараblack
397төменгіbottom
398артқаback
399қарайto
400деп жаздыwrote
401OHoh
402ашықopen
403жұпpair
404дауыссыз дыбысconsonant
405диапазонrange
406көтеруraise
407қозғалысmotion
408партияparty
409көрінісview
410тәжірибеexperience
411барhave
412түзуstraight
413қарама-қарсыopposite
414ауылvillage
415жұмсауғаspend
416жылыwarm
417тілlanguage
418студентstudent
419ауырheavy
420көзeye
421жүруride
422бірнешеfew
423қадақpound
424жағдайcondition
425кітапbook
426байланыстыdepend
427дейінuntil
428қайталауrepeat
429аулаyard
430таңдауselect
431жабдықтауsupply
432аздауless
433ағыныflow
434өзown
435долларdollar
436айmoon
437әйелwife
438оңright
439сенуbelieve
440ғарышspace
441бардыwent
442тұруstand
443тегінfree
444сатуsell
445идеяidea
446сыныпclass
447әрбірevery
448жауапanswer
449орамroll
450сезіндімfelt
451кешevening
452қосуadd
453болып табыладыare
454қуанышjoy
455араластыруmix
456қоңырауbell
457созуstretch
458Өткізілгенheld
459жиіoften
460блокblock
461уақытwhile
462кәртішкеcard
463естідімheard
464әсерeffect
465жазуwrite
466сондайsuch
467қоспағандаexcept
468бір ретonce
469бөлуdivide
470көршіneighbor
471ыстықhot
472жұрнақsuffix
473дұрысcorrect
474галстукtie
475ең жақсыbest
476етістікverb
477соңыend
478қадамstep
479ұшақplane
480кешlate
481бұрылуturn
482алысdistant
483тізімlist
484демалысrest
485ауаair
486досfriend
487сегментsegment
488соңдыever
489бастапsince
490бастауstart
491кейбірsome
492үлесshare
493жүйеsystem
494биікhigh
495өзенriver
496құрғақdry
497күлімсіреуsmile
498тереңdeep
499кескінshape
500жіберуsend
501сияқтыlike
502топband
503тосынsurprise
504сөзword
505раушанrose
506денеbody
507біздіңour
508голscore
509жылтырshine
510тоқтаstop
511өзгертуvary
512үрлеуblow
513өліdead
514базарmarket
515электрelectric
516біздіus
517күшpower
518келуarrive
519портport
520жасауmake
521айқынclear
522нәтижеresult
523параграфparagraph
524жақынclose
525жеуeat
526мейірімдіkind
527итdog
528жинауpick
529тағыyet
530лязатmight
531немесеor
532немесеeither
533қауіпсізsafe
534адамдарpeople
535филиалbranch
536мөлшеріsize
537артындаbehind
538шешуsolve
539соғысwar
540жылдамfast
541затsubstance
542терезеwindow
543олhe
544кімніңwhose
545дәрігерdoctor
546кілтkey
547көруsight
548шыбынfly
549тұрдыstood
550майорmajor
551көшеstreet
552боладыcan
553көлlake
554сарыyellow
555айттыtold
556келедіwant
557символыsymbol
558аулауcatch
559ақwhite
560бейнелеуrepresent
561ойынgame
562тұзsalt
563жаманbad
564шынreal
565сөйлеуspeech
566проблемаproblem
567бірақbut
568маwhether
569құмsand
570жағаcoast
571дыбысsound
572беруgive
573жұқаthin
574қазірnow
575бірнешеseveral
576мұрынnose
577ерлерmen
578қарайtoward
579кейіпкерcharacter
580сұйықliquid
581жолtrack
582құйрықtail
583ермекfun
584қолhand
585бастадыbegan
586істемеуdon’t
587аяқталғанcomplete
588дауысvoice
589шахтаmine
590мақтаcotton
591HIThit
592ата-аналарparent
593меніңmy
594рұқсат етуallow
595санfigure
596алтынgold
597астындаunder
598мысықcat
599ауызmouth
600тілекwish
601ертеearly
602-данfrom
603басқармаboard
604басыңызpush
605жүрекheart
606олshe
607бүтінwhole
608шешімsolution
609ажыратылғанoff
610баяуslow
611көбірекmore
612анықтауdetermine
613үлкенbig
614дөңгелекround
615алтыsix
616келуcome
617әкелдіbrought
618орналастыруarrange
619онten
620үйретуteach
621ортаmiddle
622әбденquite
623иісsmell
624кейінгіpost
625жууwash
626өлеңpoem
627жауenemy
628командаteam
629арқанrope
630ықтималprobable
631нәрсеthing
632дүкенshop
633тынышquiet
634әрқашанalways
635ән салуsing
636өрісfield
637еденfloor
638әкелуbring
639сүтmilk
640соңғыlast
641үйhouse
642орнатуset
643молекуласыmolecule
644қабыршақshell
645табақsheet
646қозғалтқышengine
647әдісmethod
648жолway
649автомобильcar
650алдыңғыfront
651ыстықheat
652күштіstrong
653қарсыagainst
654жоспарplan
655қорқадыafraid
656курсcourse
657ескертуnotice
658лагерьcamp
659Сбsat
660кеңwide
661сегізeight
662орынseat
663позицияposition
664қабылдауtake
665аспазcook
666түріtype
667егерif
668сезуfeel
669крестcross
670иықshoulder
671білуknow
672кедейpoor
673іздеуsearch
674мұқтаждықneed
675ұқсасsimilar
676ұсынамызsuggest
677өсуgrow
678әңгімеstory
679содан кейінthen
680ауқымдыscale
681сәтmoment
682шығаруproduce
683кафедраchair
684Hathat
685жаттығуexercise
686білдіредіmean
687затobject
688мүмкінperhaps
689жұлдызstar
690температураtemperature
691кереметwonder
692үйhome
693шығысeast
694алдыtook
695толықfull
696ағыныstream
697Thethe
698ұзын бойлыtall
699соңғыfinal
700күзfall
701жүзегеout
702жәндікinsect
703ортақcommon
704жазбашаwritten
705ескіold
706себепreason
707шешуdecide
708Құрметтіdear
709қарапайымsimple
710аюbear
711болдыhad
712кеңbroad
713желwind
714компанияcompany
715жұмысjob
716төлемcharge
717кеңсеoffice
718жылдамquick
719әдеміpretty
720жасage
721жалғызlone
722ойлауthink
723аймақregion
724үйрекduck
725жүруgo
726қысқаshort
727органorgan
728талтүсnoon
729бірsingle
730басқаother
731жүзуsail
732футfeet
733қорғасынlead
734қалдыруleave
735кішкентайlittle
736жалпыtotal
737адамperson
738салқынcool
739мойынneck
740батысwest
741музыкаmusic
742жақсырақbetter
743құрадыmade
744газgas
745құлақear
746фермаfarm
747жаңаfresh
748қыз балаgirl
749көрсетуindicate
750ұсынуoffer
751өтінемінplease
752жақсыgood
753кейінafter
754қашанwhen
755мыңthousand
756өзін-өзіself
757металлmetal
758мерзімterm
759жалғастыруcontinue
760жабайыwild
761саусақfinger
762жасауcreate
763тартpull
764солдатsoldier
765әрбірeach
766мәмілеdeal
767машинаmachine
768қосылуconnect
769мылтықgun
770кездестіруmeet
771Edgeedge
772арасындаamong
773осылайso
774елестетуimagine
775белгіmark
776ауданarea
777көрсетуshow
778тыңдауhear
779сымwire
780ұлson
781қамқорлықcare
782құлslave
783білгенknew
784бетpage
785өнерart
786оқуread
787ақшаmoney
788көкblue
789болып табыладыis
790дәлелдеуprove
791күтуexpect
792ұрысbeat
793барhas
794өсімдікplant
795сөздікdictionary
796қайықboat
797отыруsit
798бойыншаon
799мағанme
800Егерan
801қарындасsister
802сапарtrip
803толтыруfill
804жасушаcell
805қосылуjoin
806туралыabout
807сақталадыkept
808қажетnecessary
809күнday
810картаmap
811адамhuman
812дақspot
813практикаpractice
814қайwhich
815жолroad
816жалпыgeneral
817жолstring
818финишfinish
819күйікburn
820көйлекdress
821кестеchart
822жақынnear
823талқылауdiscuss
824ережеrule
825аяқfoot
826орманwood
827туғанborn
828үшthree
829оғашstrange
830Сондай-ақ,also
831бөлімpart
832жүк көлігіtruck
833жарық диодты индикаторled
834костюмsuit
835менI
836төсекbed
837кез келгенany
838Fitfit
839ерікwill
840дайынready
841қағазpaper
842бердіgave
843болуcontain
844аптаweek
845көтеруlift
846жасылgreen
847күшforce
848жылыin
849келісуagree
850балаларchildren
851қалыпpose
852қақпақcover
853бұрышcorner
854тармақpoint
855басchief
856байrich
857қайтаданagain
858жоғалғанlost
859қанатwing
860отарcolony
861процессprocess
862қызмет етуserve
863табылғанfound
864қызылred
865тезsoon
866поездtrain
867матчmatch
868тістеріteeth
869айтуtell
870күтуwait
871ана жердеthere
872реттеугеsettle
873орманforest
874оқиғаcase
875сағатwatch
876өлтіруkill
877әуенmelody
878топырақsoil
879теңequal
880жинауcollect
881өлімdeath
882бос емесbusy
883табиғатnature
884басқаруoperate
885көбінесеmost
886қарsnow
887қимылсызstill
888рельсrail
889қабырғаwall
890алғыс айтуthank
891ештеңеnothing
892әйелwoman
893екіtwo
894баруvisit
895Donedone
896нәсілrace
897патшаking
898бірдейsame
899сиырcow
900қалаtown
901мүмкінpossible
902алмаapple
903жекеseparate
904жанындаat
905қанblood
906иәyes
907маусымыseason
908хатletter
909ұстауhold
910айыппұлfine
911қалайhow
912сурет салуdraw
913қазіргіpresent
914сөйлемsentence
915қамтамасыз етуprovide
916сыпайылықfavor
917тапсырысorder
918сұрауask
919жануарanimal
920білдіредіmeant
921ұйықтауsleep
922өткірsharp
923сипаттауdescribe
924аспанsky
925аңғарvalley
926арманdream
927кімwho
928өтуpass
929ойынplay
930жүгіруrun
931солтүстікnorth
932тегісflat
933менand
934бесfive
935арнаулыspecial
936неwhat
937сүйекbone
938өткенpast
939дәнcorn
940аa
941осылайшаthus
942әділjust
943фракциясыfraction
944миллионmillion
945тесікhole
946пәнsubject
947үшіншіthird
948сатыпbought
949аспапinstrument
950кем дегендеleast
951төменdown
952оқуstudy
953саяхатtravel
954қоюlay
955сөйлемphrase
956төлеуpay
957анықplain
958табиғиnatural
959мүмкіндікlet
960киіндіруclothe
961қоздыруexcite
962бөлмеroom
963кездейсоқтықchance
964қоймаstore
965дегенменthough
966құтқаруsave
967өлуdie
968мұнайoil
969төменlow
970өтеmuch
971үлгіpattern
972үстіндеover
973ұзындықlength
974мысалexample
975майfat
976жетуreach
977капиталcapital
978сағынуmiss
979әлемworld
980елcountry
981ашықbright
982қабілеттіable
983бөлуdivision
984жүзуswim
985көруsee
986бақыттыhappy
987келесіnext
988жинауgather
989кішкентайsmall
990табысsuccess
991тезірекrather
992қиынhard
993аспапtool
994де,nor
995атname
996асығуhurry
997қорғауprotect
998сатып алуbuy
999оңтүстікsouth
1000магнитmagnet

Additional learning resources

﹤ Back to the language page