Czech language test

time
měď
pohár
čas
1 out of 100
year
loď
rok
dřevo
2 out of 100
people
myslel
lidé
knihovna
3 out of 100
way
způsob
prasknout
rozsah
4 out of 100
day
den
divočina
Koukni se
5 out of 100
man
muž
chodník
tesař
6 out of 100
thing
závoj
šneci
věc
7 out of 100
woman
vejce
žena
strach
8 out of 100
life
business.
obsazení
život
9 out of 100
child
popcorn.
dítě
pavouci
10 out of 100
world
knoflík
syn
svět
11 out of 100
school
kočka
škola
sklenka
12 out of 100
state
žehlička
Stát
háček
13 out of 100
family
rodina
košík
vejce
14 out of 100
student
student
stroj
vlajka
15 out of 100
group
skupina
řízení
spojení
16 out of 100
country
směřovat
cent
země
17 out of 100
problem
opatření
problém
bit
18 out of 100
hand
pole
ostuda
ruka
19 out of 100
part
víno
část
trasa
20 out of 100
place
Záchvat
žena
místo
21 out of 100
case
krk
případ
pohár
22 out of 100
week
královna
týden
ovce
23 out of 100
company
společnost
kuchař
Měsíc
24 out of 100
system
Systém
noha
hrdlo
25 out of 100
program
program
Setkání
kůň
26 out of 100
question
návrh
drát
otázka
27 out of 100
work
objev
práce
bratr
28 out of 100
government
titul
lůžka
vláda
29 out of 100
number
potěšení
číslo
ropucha
30 out of 100
night
spát
Kachny
noc
31 out of 100
point
lůžka
směřovat
směr
32 out of 100
home
boční
Domov
ráno
33 out of 100
water
voda
přítel
spisovatel
34 out of 100
room
pokoj, místnost
otrok
křída
35 out of 100
mother
matka
vzdělávání
lavice
36 out of 100
area
oceán
návnada
plocha
37 out of 100
money
mluvit
peníze
žaludek
38 out of 100
story
Poznámka
událost
příběh
39 out of 100
fact
stromy
skutečnost
rozbít
40 out of 100
month
lístek
titul
Měsíc
41 out of 100
lot
stroj
šarže
otřást
42 out of 100
right
květiny
že jo
Zůstatek
43 out of 100
study
studie
Podpěra, podpora
jezero
44 out of 100
book
rezervovat
zločin
zubní pasta
45 out of 100
eye
oko
tření
horní
46 out of 100
job
farma
ret
práce
47 out of 100
word
knihy
slovo
jeskyně
48 out of 100
business
idea
houpačka
business.
49 out of 100
issue
letiště
problém
pole
50 out of 100
side
zápas
víly
boční
51 out of 100
kind
polévka
druh
rajčata
52 out of 100
head
reakce
hlava
pastelka
53 out of 100
house
Dům
vaječný koňak
napít se
54 out of 100
service
servis
srovnání
znečištění
55 out of 100
friend
přítel
pobřeží
zápas
56 out of 100
father
hřiště
farma
otec
57 out of 100
power
Poznámka
Napájení
křivka
58 out of 100
hour
duch
kroutit
hodina
59 out of 100
game
pluh
hra
popcorn.
60 out of 100
line
zub
šaty
čára
61 out of 100
end
žárovka
konec
okno
62 out of 100
member
víly
člen
národ
63 out of 100
law
zákon
puška
Kachny
64 out of 100
car
auto
zápěstí
hruška
65 out of 100
city
město
hadice
pluh
66 out of 100
community
upustit
jezero
společenství
67 out of 100
name
pastelka
název
trouba
68 out of 100
president
rýže
přítel
prezident
69 out of 100
team
vědro
tým
brada
70 out of 100
minute
růže
klid
minuta
71 out of 100
idea
prasknout
idea
otáčet se
72 out of 100
kid
mír
dítě
oběd
73 out of 100
body
tělo
čas
milovat
74 out of 100
information
informace
babička
ropucha
75 out of 100
back
zadní
křída
město
76 out of 100
parent
pohyb
hrábě
rodič
77 out of 100
face
kop
tvář
rezervovat
78 out of 100
others
otvor
otáčet se
ostatní
79 out of 100
level
znečištění
úroveň
létat
80 out of 100
office
klid
žárovka
kancelář
81 out of 100
door
kůže
dveře
společnost
82 out of 100
health
sporák
zdraví
čepel
83 out of 100
person
osoba
police
jam
84 out of 100
art
umění
prasata
zápěstí
85 out of 100
war
válka
loď
vzdělávání
86 out of 100
history
vzduch
Věda
Dějiny
87 out of 100
party
zastavit
strana
konvice
88 out of 100
result
kladivo
bitva
výsledek
89 out of 100
change
objednat
změna
hodnotit
90 out of 100
morning
papír
most
ráno
91 out of 100
reason
palec
důvod
steh
92 out of 100
research
pavouci
výzkum
objednat
93 out of 100
girl
dívka
tvrzení
úroveň
94 out of 100
guy
chlap
letadlo
tyčinky
95 out of 100
moment
okamžik
most
kabel
96 out of 100
air
humor
nohy
vzduch
97 out of 100
teacher
vrána
učitel
formulář
98 out of 100
force
zápas
matice
platnost
99 out of 100
education
pies
vzdělávání
yard
100 out of 100

Correct

Wrong

Next

time
čas
year
rok
people
lidé
way
způsob
day
den
man
muž
thing
věc
woman
žena
life
život
child
dítě
world
svět
school
škola
state
Stát
family
rodina
student
student
group
skupina
country
země
problem
problém
hand
ruka
part
část
place
místo
case
případ
week
týden
company
společnost
system
Systém
program
program
question
otázka
work
práce
government
vláda
number
číslo
night
noc
point
směřovat
home
Domov
water
voda
room
pokoj, místnost
mother
matka
area
plocha
money
peníze
story
příběh
fact
skutečnost
month
Měsíc
lot
šarže
right
že jo
study
studie
book
rezervovat
eye
oko
job
práce
word
slovo
business
business.
issue
problém
side
boční
kind
druh
head
hlava
house
Dům
service
servis
friend
přítel
father
otec
power
Napájení
hour
hodina
game
hra
line
čára
end
konec
member
člen
law
zákon
car
auto
city
město
community
společenství
name
název
president
prezident
team
tým
minute
minuta
idea
idea
kid
dítě
body
tělo
information
informace
back
zadní
parent
rodič
face
tvář
others
ostatní
level
úroveň
office
kancelář
door
dveře
health
zdraví
person
osoba
art
umění
war
válka
history
Dějiny
party
strana
result
výsledek
change
změna
morning
ráno
reason
důvod
research
výzkum
girl
dívka
guy
chlap
moment
okamžik
air
vzduch
teacher
učitel
force
platnost
education
vzdělávání

You have to learn these words

Show

Excellent, all correct!

OK

Take the exam in another language!

OK

Additional learning resources

﹤ Back to the language page